Opschaling PAZIO

Het hele zorgaanbod online, in één digitaal loket: PAZIO
PAZIO bundelt het aanbod van zorgverleners in één digitaal loket, waar patiënten veel zaken rondom zorg online kunnen regelen. Een belangrijk doel is de vereenvoudiging en verbetering van de toegankelijkheid van zorg in diverse vormen. VitaValley ondersteunde eerder al de start van PAZIO. Nu zetten we ons in voor verdere opschaling.

Opschaling pazio

Whitepaper De opschaling van PAZIO

Opschalen en uitbouwen
Bij verschillende zorginstellingen in de regio Utrecht heeft PAZIO haar grote toegevoegde waarde bewezen. Daarom kreeg VitaValley, samen met het UMC Utrecht en PAZIO, ondersteuning vanuit het ZonMw programma ‘De Zorg Ontzorgd met ICT’. Deze ondersteuning stelt ons in staat PAZIO verder op te schalen en uit te bouwen. Want hoe meer zorgverleners zich aansluiten, hoe aantrekkelijker het digitaal loket voor de patiënt wordt.

Meer doelgroepen
PAZIO was aanvankelijk uitsluitend gericht op zorg aan diabetespatiënten. Nu werken we aan een dienstverlening voor andere doelgroepen. Ook werken we samen met het UMC Utrecht en vijf andere partners aan een learning community. Om kennis en ervaring uit te wisselen en zo de implementaties te versnellen.

Bij dit project zijn betrokken: UMC Utrecht, PAZIO, VitaValley, Economic Board Utrecht, Gezondheidscentrum Maarssenbroek, Saltro, UZorg.