Applied gaming

Exergaming: gemotiveerd werken aan vitaliteit en gezondheid
Exergaming (bewegingsgame) maakt het leuk om langer en intensiever te bewegen. Ook voor veel ouderen zijn bewegingsgames veel motiverender dan traditionele oefeningen. Met andere woorden: bewegingsgames helpen ouderen om aan hun vitaliteit te werken. Bijkomende voordeel: er is beduidend minder persoonlijke begeleiding nodig.

Coalitie Applied Gaming
Samen met andere organisaties vormt VitaValley de coalitie Applied Gaming. Met als doel: de betrokken sectoren helpen om de mogelijkheden van bewegingsgames te benutten. We doen dit onder meer via kennisoverdracht en een learning community, in combinatie met implementatieonderzoek en -begeleiding.

Let’s Play
Het aanbod van bewegingsgames dat goed aansluit op ouderen is nog beperkt in Nederland. Daarom dagen wij de gamesector uit om het aanbod te verbeteren. Ook roepen we zorgaanbieders en gemeenten op om alvast aan de slag te gaan met beschikbare bewegingsgames. Daar helpen we graag bij. Bijvoorbeeld met de gratis whitepaper ‘Let’s Play’. Daarin staan onderzoeksresultaten en praktische tips voor implementatie en doorontwikkeling.

Bij deze coalitie zijn betrokken: ActiZ, ANBO, Carintreggeland, Embedded Fitness, Hilverzorg, Lentis, Menzis, QLVR, Qwiek, Rijksuniversiteit Groningen, TNO, Universitair Medisch Centrum Groningen, Vital Innovators, VitaValley, VU medisch centrum, Warande en ZuidOostZorg.