Vitaliteit: projecten

Innoveren voor een grotere vitaliteit
VitaValley draagt met zorginnovaties bij aan de vitaliteit van alle burgers in Nederland. We richten ons daarbij vooral op kwetsbare ouderen, een groep die steeds groter wordt. Want mensen leven langer en hebben steeds vaker chronische aandoeningen. We bevorderen een gezonde leefstijl en stimuleren de inzet van technologie voor ziektepreventie en vroegdiagnose om het aantal chronische aandoeningen terug te dringen. Voorbeelden van onze projecten op het gebied van Vitaliteit staan hiernaast.