Vitaliteit

Voor de vitaliteit van ouderen en chronisch zieken
VitaValley werkt met zorginnovaties aan de versterking van de vitaliteit van alle burgers in Nederland. We dragen bij aan hun fysieke, psychische, sociale en spirituele welbevinden. De nadruk ligt op kwetsbare ouderen en mensen met een beperking, een groep die steeds groter wordt doordat mensen langer leven en er dus ook meer mensen zijn die kampen met chronische aandoeningen.

Ziektepreventie en vroegdiagnose
Via de inzet van e-health toepassingen en andere technologie voor ziektepreventie en vroegdiagnose bevorderen we een gezonde leefstijl en dringen we het aantal chronische aandoeningen terug. Zo bevorderen we een positieve verandering van de zorg: van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag, voor mens en maatschappij.

18646537103_879bfeec8c_z