SROI I-Kracht

In het sociaal domein is ‘Blended Care’ een relatief nieuw begrip. Het is een methode waarbij zorgverlening wordt uitgebreid met online interventies. Dit levert kwaliteit, productiviteit en kostenbesparing op.

Inzichtelijk maken werkzame principes
Om Blended Care verder te verspreiden, was behoefte aan het inzichtelijk maken van de werkzame principes van Blended Care. VitaValley heeft daarom vanuit haar onafhankelijke positie als zorginnovatie netwerk een SROI-analyse uit laten voeren. Deze gaat over de ontwikkeling van Blended Care in de breedste zin.

Maatschappelijke kosten en baten inzichtelijk
De SROI-analyse is uitgevoerd door Vital Innovators, met input van het bestuur van de Coöperatie I-Kracht, haar leden en verschillende andere stakeholders. Middels deze SROI-analyse zijn de maatschappelijke kosten en baten in kaart gebracht. Dit draagt bij aan de verdere verspreiding van Blended Care binnen het sociaal domein.

Samenwerkende partners
Deze SROI analyse is tot stand gekomen met medewerking van:

VGZ, GGzE, Gemeente Zoetermeer, Gemeente Veldhoven, Lumens, Kwadraad, SGZ, Spinn, Traverse, IMW Tilburg, Tinten Welzijn, MJD, Stichting Welzijnswerk Hoogeveen, Stichting Welzijn Delfzijl, Juvans, Xtra, Noordermaat, Het Olde Ambt & Vivenz.

Download het volledige rapport hier.

Download hier het persbericht over Blended care.