Gezonde zorg gezonde regio

Gezonde zorg: sturen op gezondheidswinst
Is het mogelijk om het zorgproces voor chronisch zieken beter en efficiënter te organiseren? Om die vraag draait een vijf jaar durend project in de regio Leiden: Gezonde Zorg, Gezonde Regio. In deze proeftuin is de rol van VitaValley het samenbrengen van partijen, het ondersteunen van de samenwerking, het meedenken over de invulling en het aankaarten van knelpunten. Bijvoorbeeld bij het ministerie van VWS.

Kwaliteit van leven
De nadruk van het project ligt op de verbetering van processen voor het behoud van zelfredzaamheid en kwaliteit van leven voor chronisch zieken. Conform het gehanteerde Chronic Care Model wil het project chronisch zieken goed om laten gaan met symptomen en behandeling, lichamelijke en sociale consequenties en leefstijlveranderingen. In een proeftuin ontwikkelt de coalitie een slim afgestemd zorgaanbod, een ICT-infrastructuur en e-health om het zelfmanagement van patiënten te faciliteren en een volwaardig partnerschap tussen patiënt en arts te bevorderen.

Gezondheidsverbetering centraal
Een belangrijk onderdeel van het project is een financieringsopzet waarbij gerealiseerde gezondheidsverbetering, in plaats van de medische handeling, centraal staat. Hiervoor wordt ook een datamodel ontwikkeld dat niet uitgaat van het ‘gemiddeld’ resultaat van gezondheidsinterventies maar van het te verwachten resultaat voor een bepaalde persoon, op basis van een groot aantal gegevens over individuele patiënten. Op grond van de voorlopige resultaten in de proeftuin lijken er grote verbeteringen haalbaar. In de kwaliteit van de zorg en in de maatschappelijke zorgkosten.

Betrokken organisaties
De deelnemers aan de proeftuin Gezonde Zorg Gezonde Regio zijn: patiëntenorganisatie Zorgbelang Zuid-Holland, Alrijne Zorggroep, eerstelijnsorganisatie Rijncoepel en zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. Daarnaast zullen de komende tijd de aspirant partners Alphen op één lijn! en SCAL Medische Diagnostiek aansluiten.

VitaValley heeft een coalitie gevormd met de proeftuin en vanuit haar netwerk de volgende stakeholders betrokken: GSK, MSD, PharmaPartners en VitalHealth Software.