Dementie en Muziektherapie

In de komende jaren zal het aantal burgers met dementie sterk groeien. Op dit moment woont 70% van de burgers met deze ziekte thuis en is 30% opgenomen in een verpleeghuis. Naar verwachting zal in de toekomst het aantal burgers met dementie dat thuis woont nog verder groeien.

Langer thuis wonen met muziektherapie
Muziektherapie kan een belangrijke rol spelen in de zorg voor burgers met dementie. Een van de belangrijkste effecten is de verbetering van de kwaliteit van leven van de dementerende burger. Daarnaast heeft het ook een positieve invloed op de kwaliteit van leven van de mantelzorger. Tevens vormt muziektherapie één van de ingrediënten om burgers met dementie langer thuis te laten wonen.

Versnippering binnen de muziektherapie
Op dit moment worden de mogelijkheden van muziektherapie voor deze doelgroep onvoldoende benut. Hiervoor zijn twee oorzaken aan te wijzen. Allereerst is de innovatie op dit gebied erg versnipperd. Daarnaast worden dit soort interventies niet in de thuissituatie toegepast.

Innovaties op het gebied van muziektherapie breed inzetten
Met dit project willen we bereiken dat innovaties op het gebied van muziektherapie breed ingezet gaan worden voor burgers met dementie. Zowel in de thuissituatie, als voor mensen die in een zorginstelling wonen. Met als belangrijkste doelstellingen het verbeteren van de kwaliteit van leven van de dementerende en het langer thuis wonen mogelijk maken. Een noodzakelijke voorwaarde is dat het veld gaat samenwerken op het gebied van innovatie. Ten slotte zal dit project functioneren als een pilot project binnen het veld van de muziektherapie om de versnippering ‘voorbij te komen’. Dit gebeurt onder andere door verschillende interventies binnen de muziektherapie te beoordelen en te standaardiseren. Ook wordt bekeken of het mogelijk is om een standaard format te ontwikkelen voor één of meerdere interventies, dat gebruikt kan worden door mantelzorgers of zorgprofessionals.

Meer weten over dit project? Download hier de factsheet.

Samenwerkende partners
De huidige projectpartners zijn de Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie (NVvTM) en VitaValley. Muziektherapeuten van de volgende organisaties zijn tevens aangesloten bij het project: Aafje, Carint Reggeland, Topaz, Evean, Hilverzorg, Livio, Norschoten en Warande. Daarnaast zijn de volgende muziektherapeuten betrokken:  José Kooijman van “JoKoM” en Hilbertje Reek-Jansen van “Muzisamen”.

Ook deelnemen aan dit project als zorginstelling of muziektherapeut? Dat kan. Stuur hiervoor een mail naar info@vitavalley.nl.

Maatschappelijke businesscase muziekkussen
Nachtelijke onrust is een veelvoorkomend probleem bij dementie. De muziekkusseninterventie wordt ingezet wanneer emotionele of cognitieve factoren een rol spelen bij het ontstaan van nachtelijke onrust, zoals niet durven slapen of desoriëntatie. De muziekkusseninterventie maakt gebruik van een gepersonaliseerde afspeellijst met voorkeursmuziek van de persoon met dementie. Doordat de muziek tegelijk rustgevend is, wordt het inslapen bevorderd. Er is een maatschappelijke businesscase gemaakt van de muziekkusseninterventie, waarin zowel naar de thuissituatie als de instellingssituatie is gekeken. De effecten zijn groot, de muziekkusseninterventie vergroot de kwaliteit van leven van de persoon met dementie én de mantelzorger.

Hier vindt u de eindrapportage van de maatschappelijke business case, inclusief twee onepagers:

Eindrapportage muziekkusseninterventie (31 downloads)

 

Onepager intramuraal muziekkusseninterventie (22 downloads)

 

Onepager thuiswonend muziekkussentherapie (18 downloads)