Christelijke GGZ

GGZ: betere vindbaarheid en rijkere benadering
Voor mensen met een christelijke of humanistische achtergrond die een beroep moeten doen op geestelijke gezondheidszorg, kan het van belang zijn dat hun levensbeschouwing een plaats krijgt in de behandeling. Immers: herkenbare zingeving werkt motiverend en stimulerend tijdens het herstelproces. Daarom ontwikkelde VitaValley samen met partners een internetportal. We brachten partijen samen, dachten mee over de inrichting van het portal en we begeleidden de realisatie.

Passende zorg vinden
Sinds het voorjaar van 2015 kunnen mensen via het portal ggz-instellingen selecteren op basis van kenmerken als type zorg, aard van de aandoening en afstand. Hiermee hebben we het mensen makkelijker gemaakt om passende zorg te vinden.

e-Health modules
In dezelfde coalitie ontwikkelden we de uitgangspunten voor enkele e-health modules die ggz-instellingen kunnen gebruiken om in hun behandelingen op een passende manier religieuze en existentiële vragen aan de orde te stellen.

 Bij deze coalitie zijn betrokken: Eleos, Lelie zorggroep, In de Bres, Pro Life, Ichthus, Eliagg, De Hoop ggz en VitaValley.