Projecten

Proces & Beleving
VitaValley draagt bij aan de totstandkoming van zorg die patiënten zelf als kwalitatief hoogwaardig ervaren. Daarbij gaat het dus nadrukkelijk om de subjectieve kwaliteit, de beleving. Vanuit dit streven stimuleren we dat de zorg daadwerkelijk voorziet in de behoefte van de mensen en dat formele en informele zorg goed op elkaar aansluiten. Ook hierbij is zorginnovatie nodig. Zorginnovatie die de positie van de patiënt versterken en bijdragen aan een zodanige inrichting van het zorgproces dat de zorg daadwerkelijk om de patiënt draait. Voorbeelden van onze projecten op het gebied van Proces & Beleving staan hiernaast.