Dichtbij de cliënt

Zorg richting cliënt in plaats van omgekeerd
Aansluiting op de wensen en behoeften van zorggebruikers, betekent onder meer: de zorg dicht bij de cliënt brengen. Daarom vindt VitaValley het belangrijk de zorg maximaal ambulant te maken. Innovatieve toepassingen kunnen deze verschuiving intramurale naar extramurale zorg stimuleren en vergemakkelijken.