Zorg rond het levenseinde

Alert op overbehandeling
Dat iets medisch-technisch mogelijk is, betekent niet automatisch dat het ook moet gebeuren. Er zijn grenzen aan de maakbaarheid van het leven en de mens. Daarom is het belangrijk stil te staan bij de vraag wanneer er sprake is van over- of onderbehandeling. Zulke vragen spelen met name rond het levenseinde. De zorg kan erop inspelen met innovatieve behandelingsconcepten.