Solidariteit

Vraagstukken rond solidariteit onder de loep
Zorgkosten worden grotendeels gecompenseerd vanuit collectieve arrangementen. Het betekent dat gezonde premiebetalers die weinig kosten veroorzaken, meebetalen aan de zorgkosten van mensen met grote gezondheidsrisico’s, die veelal samengaan met een lage sociaal-economische status.

Grenzen aan solidariteit?
Zijn er grenzen aan die solidariteit? En hoe moeten we omgaan met hogere eigen risico’s en eigen bijdragen? Moeten mensen met ongezond gedrag meer premie betalen? Of krijgen mensen die zich gezond gedragen een deel van hun premie terug? VitaValley faciliteert de discussie en denkt mee over zulke solidariteitsvraagstukken.