Zorg rond het levenseinde

Overbehandeling: meer aandacht voor eigen keuzes patiënt
Overbehandeling is een serieus probleem. De maatschappelijke discussie erover bevestigt dat. Als lid van de coalitie ‘Zorg rond het levenseinde’ is VitaValley actief betrokken bij het overleg met zorginstellingen om het onnodig vergroten of verlengen van het lijden van kwetsbare ouderen terug te dringen.

Bespreekbaar maken
Eén van de kernvragen is hoe zorgverleners keuzes voor de laatste levensfase bespreekbaar kunnen maken. In de coalitie stelden we vast dat er door de gerichtheid op efficiëntie in het zorgsysteem weinig tijd is om stil te staan bij hoe iemand aankijkt tegen de tijd die nog rest. Bovendien schromen zorgverleners om het onderwerp aan te kaarten. De coalitie wil hier verandering in brengen: het zorgproces verbeteren om mensen tot hun recht te laten komen en ze in staat te stellen om doordachte keuzes te maken.

Rolverdeling onderzoeken
We onderzoeken onder meer de rolverdeling tussen de zorgverleners. Is het beter om een geriater zorgregisseur te laten zijn? En welke rol kunnen verpleegkundigen, artsen en geestelijk verzorgers spelen om de zorg rond het levenseinde te verbeteren? Vanuit de antwoorden op deze vragen, ontwikkelen we met de coalitie oplossingen. We zullen die oplossingen uitproberen in een pilot en, bij succes, opschalen.

Bij deze coalitie zijn betrokken: Accolade Zorggroep, Norschoten, Pro Life Zorgverzekeringen, SVRO, VitaValley, Zorgcentrum Nebo, Zorggroep Manna en Zorggroep Charim.

Meer informatie
Download hier het visiedocument “Zorg rond het levenseinde. Een visie vanuit het perspectief van bestuurders in de christelijke zorg”.

>   Brochure-Zorg-rond-het-levenseinde.pdf (172 downloads)