Owls: breakthrough innovation

Succesfactoren voor innovaties en doorbraken
Samen met The Owls Foundation, onderdeel van het Noaber Netwerk, zocht VitaValley naar de faal- en succesfactoren van innovatie- en doorbraakprocessen (breakthrough innovaties) in de gezondheidszorg. Daarbij keken we naar mislukte en geslaagde innovaties in tal van sectoren, variërend van politiek en social media tot landbouw en duurzame energie. Onze zoektocht leidde tot de identificatie van negen creatieve, operationele en omgevingsfactoren die essentieel zijn voor succesvolle strategische innovatie.

Gratis boek
Het onderzoek heeft geresulteerd in de publicatie van het voor iedereen gratis verkrijgbaar boek ‘Breakthrough, from innovation to impact’, waarin opinieleiders uit de politiek, het bedrijfsleven en de wetenschap hun inzichten rond succesvol innoveren delen. VitaValley maakte deel uit van de kernredactie en leverde ook zelf een inhoudelijke bijdrage aan het boek.

Praktisch richtlijn
De identificatie van de succesfactoren en het achterliggende innovatiemodel leveren een praktische richtlijn op voor de organisatie van innovatieprocessen in zorg en welzijn. In deze sectoren is de succesfactor ‘visie’ sterk ontwikkeld en verdient de succesfactor ‘concept’ meer aandacht. Dergelijke inzichten kunnen we uitstekend toepassen in de ondersteuning van onze partners bij de ontwikkeling van innovaties voor betere zorg.

Bij dit project zijn betrokken: The Owls Foundation, VitaValley, Noaber Foundation, De Hoge Dennen.