Doorbraak Persoonlijk Gezondheidsdossier (pgd)

Zelf de regie over eigen medische gegevens
Mensen moeten zelf beschikken over al hun gegevens rond ziekte en gezondheid. VitaValley steunt deze doelstelling van de minister van VWS en patiëntenfederatie NPCF. Het sluit namelijk perfect aan op de ontwikkeling dat mensen zelf meer verantwoordelijkheid krijgen voor hun gezondheid, welzijn en leefstijl.

Coalitie persoonlijk gezondheidsdossier (pgd)
In 2013 namen we het initiatief voor een brede coalitie die de weg vrijmaakt voor een persoonlijk gezondheidsdossier (PGD). Een persoonlijk gezondheidsdossier (PGD) is uitgebreider dan het elektronisch patiëntendossier (EPD). Het bevat behalve informatie over ziektes en behandelingen ook gegevens over gezondheid en leefstijl. Bovendien is een PGD niet primair bedoeld voor informatie-uitwisseling tussen artsen. De gegevens zijn geschikt voor communicatie met zorgverleners én voor communicatie met bijvoorbeeld mantelzorgers, vrienden en familie. Een cliënt beschikt zelf over de gegevens en beslist zelf waarvoor de gegevens gebruikt worden.

Partijen samenbrengen
VitaValley werkte sinds 2014 aan het samenbrengen van partijen om fragmentatie van inspanningen en kennis te voorkomen. Dit heeft er onder meer toe geleid dat er een samenwerking is gestart voor de identificatie en authenticatie van patiënten met het framework van de Qiy Foundation. Identificatie en authenticatie vormen namelijk een belangrijk bottleneck voor de realisatie van het PGD.

Bij deze coalitie zijn betrokken: NPCF, Cap Gemini, Platform ECP, VitaValley, Digitale Steden Agenda, Zorgende Stad, Leo Kannerhuis, Carintreggeland, Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, Pharmapartners en VitalHealth Software.