Zelfmanagement
Stimuleren van zelfmanagement van chronisch zieken

Nederland telt een groot aantal chronisch zieken. Zij worden meer en meer gestimuleerd om hun ziekte actief en zelfstandig te managen. Dat heeft veel voordelen. Het ziektebewustzijn neemt toe. En dat komt de therapietrouw en daarmee de kwaliteit van leven ten goede. Uiteraard betekent zelfmanagement ook een verlaging van de maatschappelijke gezondheidskosten. VitaValley ondersteunt zorginnovaties die zelfmanagement mogelijk maken en vereenvoudigen.