Strategische innovatieagenda

Innovatieagenda: vitaliteit, zelfstandigheid, proces en ethiek
Voor een maximale maatschappelijke impact is focus essentieel. We richten ons op vier strategische innovatiethema’s: Vitaliteit, Zelfstandigheid, Proces & Beleving en Ethiek & Randvoorwaarden. Rond deze thema’s hebben we krachtige coalities gevormd en zijn we betrokken bij de uitvoering van maatschappelijk relevante projecten. Hierbij werken we samen met anderen aan de ontwikkeling van een visie of innovatie, of aan de implementatie en opschaling van innovaties.

Projecten en coalities
Met onze strategische innovatieagenda benoemen we binnen elk van de vier thema’s steeds de projecten en coalities waar we ons op richten om de kwaliteit van leven van burgers in gezondheid en ziekte te verbeteren. We selecteren die innovatieprojecten en -coalities waarmee we de grootste maatschappelijke of sociale impact bereiken. Die impact bestaat uit het vergroten en bevorderen van het welzijn van zieken en ouderen en anderen die gezondheidsondersteuning nodig hebben. Dat doen we in diepgaande dialoog met partners en relevante externe partijen.