Vitaliteitscontract
Het programma Vitaal Leven is gericht op het duurzaam bevorderen van vitaliteit. Een belangrijke randvoorwaarde hierbij is een fundamentele transitie in het zorgstelsel van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. In het deelproject ‘Vitaliteitscontract’ onderzoekt VitaValley welke goede vormen er zijn voor een vitaliteitscontract. Met het vitaliteitscontract wordt de burgers in staat gesteld om zelf regie te voeren op actief gezond en vitaal blijven.

Hieronder staan de fases die wij per project doorlopen, klik op een fase voor meer informatie:

Visievorming
Lees hier meer over de visievorming van dit project
Coalitievorming
Lees hier meer over de coalitievorming van dit project
Implementatie en opschaling
Lees hier meer over de implementatie en opschaling van dit project
Borging
Lees hier meer over de borging van dit project


Overig
Bekijk hier additionele informatie