Vitaal Thuis: Ziekenhuiszorg Thuis
Dit project richt zich op het verplaatsen van ziekenhuiszorg naar de thuissituatie in nauwe samenwerking met wijkverpleegkundigen, een zorgcentrale en het ziekenhuis.

Hieronder staan de fases die wij per project doorlopen, klik op een fase voor meer informatie:

Visievorming
Lees hier meer over de visievorming van dit project
Coalitievorming
Lees hier meer over de coalitievorming van dit project
Implementatie en opschaling
Lees hier meer over de implementatie en opschaling van dit project
Borging
Lees hier meer over de borging van dit project


Overig
Bekijk hier additionele informatie