Gebruik Big Data
Risico's in beeld brengen

Slim gebruik van bestaande databronnen kan de behandelingsrelatie tussen de arts en de patiënt optimaal ondersteunen. Actuele en volledige informatie maakt écht persoonsgerichte zorg mogelijk. En ook risico’s komen eerder in beeld met een slim gebruik van Big Data. Op die manier kan Big Data ook een belangrijke meerwaarde genereren voor prospectieve zorg.