Dichtbij de cliënt
van intramuraal naar extramuraal

Aansluiting op de wensen en behoeften van zorggebruikers betekent onder meer: de zorg dicht bij de cliënt brengen. Daarom vindt VitaValley het belangrijk de zorg maximaal ambulant te maken. Innovatieve toepassingen kunnen deze verschuiving van intramurale naar extramurale zorg stimuleren en vergemakkelijken.