Beleving cliënt
Zorgprocessen die voorzien in behoeften en wensen

VitaValley vindt dat de patiënt centraal moet staan in het zorgproces. Dat wil zeggen: de dienstverlening moet optimaal aansluiten bij de vragen, behoeften en wensen van de burger. Zorginnovaties kunnen hier belangrijk aan bijdragen. Zorginnovaties kunnen de positie van de patiënt versterken en bijdragen aan een zodanige inrichting van het zorgproces dat de zorg daadwerkelijk om de patiënt draait.