Onze aanpak
Focus op innovaties met maatschappelijke en sociale impact

VitaValley focust op innovaties voor vitaliteit, gezondheid, zelfredzaamheid en zorg. We verbinden organisaties die bij kunnen dragen aan deze zorginnovatie, in netwerken. Dat doen we vanuit onze strategische innovatieagenda. Behalve verbinders zijn we ook denkers en doeners. In projecten en coalities gaan we aan de slag en delen we onze kennis en ervaring. Altijd met hetzelfde doel: het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen in gezondheid, ziekte en ouderdom. Daarop houden we elkaar scherp.

Meetbare maatschappelijke en sociale impact
Bereiken we de resultaten die we willen? Heeft onze inzet voldoende maatschappelijke en sociale impact? Waar mogelijk meten we de effectiviteit van onze activiteiten. In de vorm van de social return on investment, kortweg SROI.

In nauwe samenspraak
We zetten de input van de maatschappelijke inspanningen af tegen de output: de opbrengst voor mens en maatschappij. De inschatting van input en output doen we in samenspraak met alle partijen die betrokken zijn bij een project of coalitie, vanuit het perspectief van iedereen die steun nodig heeft op het gebied van gezondheid.

€ 1,00 wordt € 4,60
Van het project Zelfzorg Ondersteund verwachten we, alleen voor de doelgroep diabetici, over een periode van vijf jaar een score van 4,6. Dat wil zeggen dat elke euro input een maatschappelijke winst ter waarde van €4,60 oplevert. Uit de illustratie hiernaast blijkt dat de grootste ‘winst’ naar de patiënt gaat. De SROI-analyse heeft bijgedragen aan het realiseren van een compensatie van de benodigde initiële investering door de huisartspraktijken.

Wat is de toegevoegde waarde van onze activiteiten voor de maatschappij?
In de rapportage ‘Meetbare opbrengsten – Maatschappelijke impact VitaValley 2014’, over de maatschappelijke impact van VitaValley in 2014, maken we een kwalitatieve SROI-analyse voor de VitaValley-innovatieagenda en voor het VitaValley-netwerk. We geven tevens een korte actualisatie voor het Preventieconsult. De kwantitatieve analyses hebben betrekking op de Coöperatie Lééf, de Coöperatie Zelfzorg Ondersteund en het Sprint-project. Ten slotte rapporteren we over een gebruikersonderzoek dat we instelden voor de coalitie Vitaal Thuis. Met deze aanpak, gebaseerd op de elementen uit ons strategisch concept, schetsen we een integraal beeld van de maatschappelijke impact van VitaValley.