Strategisch concept

Zorginnovatie: agenderen, verbinden en realiseren
We agenderen die innovatieprojecten en -coalities waarmee we de grootste maatschappelijke of sociale impact bereiken. Dat doen we vanuit het belang van het welzijn van zieken en ouderen en anderen die gezondheidsondersteuning nodig hebben. Voor onze innovatiestrategie we een continue dialoog met onze samenwerkingspartners en andere externe partijen.

Nationaal draagvlak, grote daadkracht
We smeden coalities en verbinden organisaties in netwerken. Dit geeft inzicht in de behoeften en belangen van mensen die afhankelijk zijn van ondersteuning op het gebied van gezondheid, welzijn en zelfredzaamheid. Ook creëert het de kritische massa die nodig is voor effectieve opschaling van nieuwe oplossingen.

Resultaten voor de samenleving
We dragen bij aan het succes van projecten en coalities voor de kwaliteit van leven van mensen in gezondheid, ziekte en ouderdom. Soms in een leidende rol, soms in een faciliterende. De kennis die we opdoen, delen we zo breed mogelijk. Onder meer via brancheverenigingen en maatschappelijke organisaties.