Onze impact

Meetbare maatschappelijke en sociale impact
Bereiken we de resultaten die we willen? Heeft onze inzet voldoende maatschappelijke en sociale impact? Waar mogelijk meten we de effectiviteit van onze activiteiten. In de vorm van de social return on investment, kortweg SROI.

In nauwe samenspraak
We zetten de input van de maatschappelijke inspanningen af tegen de output: de opbrengst voor mens en maatschappij. De inschatting van input en output doen we in samenspraak met alle partijen die betrokken zijn bij een project of coalitie, vanuit het perspectief van iedereen die steun nodig heeft op het gebied van gezondheid.

€ 1,00 wordt € 4,60
Van het project Zelfzorg Ondersteund verwachten we, alleen voor de doelgroep diabetici, over een periode van vijf jaar een score van 4,6. Dat wil zeggen dat elke euro input een maatschappelijke winst ter waarde van €4,60 oplevert. Uit de illustratie hiernaast blijkt dat de grootste ‘winst’ naar de patiënt gaat. De SROI-analyse heeft bijgedragen aan het realiseren van een compensatie van de benodigde initiële investering door de huisartspraktijken.