Eenzaamheid en zingeving
Het belang van bewustwording

Niet elke zorgvraag is gebaseerd op medische beperkingen. En omgekeerd hoeft niet iedere ondersteuningsbehoefte te worden beantwoord met een medische interventie. Vaak spelen op de achtergrond andere vraagstukken: vraagstukken van eenzaamheid en zingeving. Bewustwording is belangrijk. Dat is de basis voor de ontwikkeling van een innovatieve benadering.