Disclaimer

VitaValley is een kennisnetwerk voor innovatie in de gezondheidszorg. Met deze website wordt beoogd informatie te geven over de onderwerpen die VitaValley tot haar werkveld rekent. VitaValley streeft ernaar (de inhoud van) de website actueel en volledig te houden, maar kan dit echter niet garanderen.

Deze website bevat links of verwijzingen naar websites van derden. Omdat VitaValley geen invloed heeft op (de inhoud van) die websites, kan VitaValley niet instaan voor de juistheid of de volledigheid van de gepresenteerde informatie op die websites.